AB.6743.2.25.2017

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew z/s 63-300 Pleszew, ul. Rynek nr 1

Adres Inwestycji:  63-300 Pleszew, obręb Taczanów Drugi

działki nr 18, 204, 235 arkusz mapy 1

Opis projektowanego obiektu:  budowa linii oświetlenia drogowego w m. Taczanów Drugi

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

 

AB.6743.2.24.2017

Inwestor: Energa - Operator SA. o/ Kalisz z/s 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

Adres Inwestycji:  63-300 Pleszew, obręb miasto Pleszew

działki nr 3436/1, 3435, 3423, 3424, 1465/23, 1465/14, 1465/13 arkusz mapy 5

Opis projektowanego obiektu:  budowa linii kablowej nN m. Pleszew dz.nr 3436/1, 3435, 3423, 3424, 1465/23, 1465/14, 1465/13 ark. mapy 5, obr

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.ęb miasto Pleszew 

AB.6743.2.22.2017

Inwestor: Piotr i Jolanta Rauhut

Adres Inwestycji: obręb Broniszewice, działka nr ewid. 34/1, 34/3, 34/5

Opis projektowanego obiektu: przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na cele mieszkalne i garaż

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

AB.6743.2.23.2017

Inwestor: Dariusz Szymański

Adres Inwestycji: obręb Grodzisko, działka nr ewid. 94

Opis projektowanego obiektu: zmiana sposobu użytkowania  poddasza nieużytkowego na poddasze mieszkalne wraz z wymianą konstrukcji dachu i pokrycia dachowego

Zgłoszenie wycofano w dniu 21.07.2017

AB.6743.2.21.2017

Inwestor: Aleksandra Szumczyk

Adres Inwestycji: obręb Zawidowice, działka nr ewid. 14/4

Opis projektowanego obiektu: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.